Tennessee Üniversitesinin 2012 yılında farklı sektörlerdeki şirketler üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, girişim şirketlerinin %46’sı planlama eksikliğinden dolayı başarısız olmaktadır. Peki bizler girişimciler olarak iş planı hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Bu bölümde bunu ele alıyoruz: İş planı nedir?

Nedir?


Şu anda yaptığınız ve gelecekte yapmayı planladığınız işin sürdürülebilir bir başarıyla ilerlemesi için hazırlanan stratejik bir kılavuzdur.

İş planı, firma ve ürününüzü yatırımcılara, şirketinize ortak olmayan kişilere, bankalara ve birtakım teşvikler için başvurduğunuz kurumlara anlatmanın en kısa ve etkili yoludur.

İyi hazırlanmış bir iş planı girişiminizin güçlü ve zayıf noktalarının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Aynı plan içerisinde bu güçlü ve zayıf noktalar için gelecekte yapacağınız hamleleri de belirlemenize olanak doğar.

İş planı hazırlamak zamanınızı alacak bir iştir. Fakat işe başlamadan önce oluşturmak, işin en başından girişiminizin birkaç ay sonraki durumu hakkında size fikir verir. Başarıya gidebilmek için hangi alanlara daha fazla emek ve para harcamanız gerektiği konusunda somut verilere sahip olamanızı sağlar.

Neleri Kapsar?


  • Yönetici Özeti: Şirketin mevcut durumunu, şirketi ulaştırmak istediğiniz noktayı ve başarı hedeflerinizi özetlediğiniz bir bölüm.
  • Şirketin Geçmişi: İşletmenin kuruluş tarihi, önemli kırılma noktaları varsa aldığı yatırımların anlatıldığı bölüm.
  • Ürün ya da Hizmet: Müşteri açısıyla ürünün faydalarının, ürünün yaşam döngüsünün, varsa patent gibi başvuruların ve ürün üzerindeki ar-ge faaliyetlerinin anlatıldığı bölüm.
  • Pazar Araştırması: Hedef pazarı detaylı olarak ele aldığınız bölümdür. Pazarın büyüklüğü ve hedeflediğiniz pay, maliyet analizi, rekabet gücünüz gibi bilgiler bölümde aktarılır.
  • Tasarım ve Uygulama: Nasıl üreteceksiniz, mevcut olaraklar ve gerekli kaynaklar, üretim sürecinin adım adım açıklanması, üretim kapasitesi, verimlilik yüzdesi gibi bilgilerin anlatıldığı bölümdür.
  • Yönetim Ekibi: Projeniz veya ürününüz için kilit kişiler ve özellikleri, ekibin ve yöneticilerin deneyimleri ve öne çıkan özellikleri, kurucuların profilleri ve yüzdeleri, varsa alınan danışmanlıklar ve mentörlüklerin bahsedildiği bölümdür.
  • Finansal Planlama: Şirketin gelir-gider düzeyi, nakit akışı ve nakit kaynakları, varsa geçmişe dönük finansal veriler, gelecekteki finansal büyüme öngörüleri ve hedeflerin bahsedildiği bölümdür.

Kimler İçin Gereklidir?


Yatırım ya da herhangi bir kişi/kurum tarafından istenmese bile bir girişimcinin iş planı oluşturması gereklidir. İş planı olmadan şirket kuran girişimci pusulasız denize açılan kaptan gibidir. Bu bakış açısıyla bakıldığında iş planı oluşturmanın tüm girişimciler için zorunlu olduğunu söyleyebiliriz.

Yardımcı Araç ve İçerikler


7 Yaratıcı İş Planı Teması: https://medium.com/swlh/7-insanely-creative-business-plan-templates-a78150071b82

İş Planı Hazırlama Aşamaları: https://egirisim.com/2014/07/03/basarili-bir-is-plani-nasil-hazirlanir-is-plani-hazirlama-asamalari/

Scroll to top