bölüm 4: mali müşahir / muhasebeci kimdir?

Türk ticaret kanuna göre şahıs ya da sermaye şirkeyi kuran herkesin bir mali müşavir ile anlaşması ve beyannameleri o kişi aracılığı ile devlete vermesi zorunludur. Bu bölümde, devletin girişimcilere birlikte çalışmayı zorunlu kıldığı bu kişiyi konuşacağım. Mali müşavir ya da halk arasındaki deyimiyle muhasebeci kimdir?

Scroll to top